Proje - Dizayn

İnşaat tasarımlarının gerektirdiği derin kazı sistemleri,  derin temel kazıkları ve şevli kazılar gerekli hesaplar yapılarak uygulamaya hazır hale getirilir.