Derin Kazılar - İksa Kazısı

Bu tür uygulamalar fore kazık, mini kazık, ankraj, zemin çivisi ve püskürtme beton ile mümkün kılınmaktadır.
Günümüz yapılaşmasının yerüstünde değer kazanmasına paralel olarak yeraltında da yapılaşmanın gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple alışveriş merkezleri, residence lar, yer altı katlı otoparkları vb. yapıların yeraltında inşa edilmesi gereken kısımları olabilmektedir.